Εκτύπωση

Ρόλος Επιμελητηρίου Φωκίδας

To Επιμελητήριο Φωκίδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. με αιρετά Όργανα Διοίκησης, τα οποία εκλέγονται από τα μέλη του Επιμελητηρίου κάθε τέσσερα χρόνια. Ιδρύθηκε το έτος 1968 με το Β.Δ. 25 (Φ.Ε.Κ. 7/17.01.1968) και αποτελεί υποχρεωτική Ένωση εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών και  επαγγελματιών του νομού Φωκίδας.

Έχει έδρα τη Άμφισσα και διέπεται από το  ν. 2081/92,  όπως  αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005. Μέλη του Επιμελητηρίου Φωκίδας είναι όλες οι εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, επαγγελματικές και τουριστικές (πλην ξενοδοχείων) επιχειρήσεις που εδρεύουν ή διατηρούν υποκατάστημα (υποκαταστήματα) στη Φωκίδα. Κατά τη σύνταξη της παρούσας παρουσίασης (31/7/2008), το Επιμελητήριο Φωκίδας απαριθμεί 2.711 ενεργές επιχειρήσεις-μέλη, ενώ το σύνολο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων από την ίδρυσή του έως και σήμερα, ανέρχεται σε 7.289. Αποτελείται από τέσσερα τμήματα (Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό και Βιομηχανικό). Ο Εμπορικός κλάδος απαριθμεί 675 επιχειρήσεις, ο Βιοτεχνικός 596, ο Επαγγελματικός 1.434 και ο Βιομηχανικός 6 επιχειρήσεις-μέλη. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 162/24.9.1985.

Πρωταρχικοί στόχοι του Επιμελητηρίου Φωκίδας είναι η ενημέρωση των μελών του, η προστασία των καλώς εννοούμενων επιχειρηματικών συμφερόντων τους και η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής μας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Επιμελητήριο εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση του οικονομικού ρόλου της περιοχής μας. Για το λόγο αυτό,  συντάσσει και υποβάλλει υπομνήματα - προτείνοντας συγχρόνως λύσεις - προς όλους τους αρμόδιους (φορείς, πολιτική ηγεσία) για  τα προβλήματα που απασχολούν τον Επιμελητηριακό θεσμό, τις επιχειρήσεις του νομού Φωκίδας, καθώς, επίσης και για τα τοπικά προβλήματα του νομού μας, με σκοπό την επίλυσή τους.  Το Επιμελητήριο παρέχει στα μέλη του τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Τηρεί ειδικό μητρώο για τους εξαγωγείς.

 • Εκδίδει πιστοποιητικά προέλευσης των εξαγόμενων ειδών και θεωρεί εμπορικά τιμολόγια.

 • Παρέχει (στατιστικά) στοιχεία για τις επιχειρήσεις του νομού.

 • Παρέχει πληροφορίες για ζητήσεις Ελληνικών προϊόντων από ξένους οίκους καθώς και προσφορές ξένων οίκων για προώθηση των προϊόντων τους στη χώρα μας.

 • Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες για τις οικονομίες των ξένων κρατών και τους τρόπους διείσδυσης στις αγορές τους.

 • Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του σχετικά με προκηρύξεις - διακηρύξεις,  χρηματοδοτικά - αγορανομικά - φορολογικά - τελωνειακά θέματα και αποφάσεις Νομισματικής Επιτροπής.

 • Οργανώνει διαλέξεις - συνέδρια και επίκαιρα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους επιχειρηματίες-μέλη του.

 • Ενεργεί πραγματογνωμοσύνες.

 • Παρέχει βοήθεια μέσω της Επιμελητηριακής Διαιτησίας για την ταχεία και με μικρή δαπάνη επίλυση των εμπορικών διαφορών.

 • Επιμελείται για την συγκέντρωση των στοιχείων και τη τήρηση ειδικού μητρώου για τους Μεσίτες Αστικών συμβάσεων.

 • Τηρεί βιβλίο καταχώρησης - κατοχύρωσης σε επίπεδο νομού διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων.

 • Προβαίνει σε έλεγχο επωνυμιών.

 • Επιμελείται για την συγκέντρωση και την τήρηση ειδικών μητρώων και την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων και συνδεδεμένους ασφαλιστικούς συμβούλους.

 • Χορηγεί βεβαιώσεις - μετά από αυτοψία - εγκατάστασης των μηχανημάτων που αγοράστηκαν με βιοτεχνικό δάνειο.

 • Χορηγεί βεβαιώσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, βουλκανιζατέρ κ.λπ. για λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Χορηγεί άδειες για εμπορικές αποθήκες.

 • Παρέχει προς τα μέλη του όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προβλέπει ο Επιμελητηριακός Νόμος.

 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε Συμβούλια ή Επιτροπές, προωθώντας τις επαγγελματικές θέσεις των μελών του και αναζητώντας λύσεις για τα ευρύτερα προβλήματα της περιοχής. Εκπρόσωποί του βρίσκονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, σε Επιτροπές επίλυσης διοικητικών / φορολογικών διαφορών, διενέργειας διαγωνισμών και προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων, συνδικαλιστικών στελεχών, εργατικών θεμάτων, λιανικών τιμών, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων κλπ.

 • Πραγματοποιεί την ετήσια Έκθεση γενικού ενδιαφέροντος «Φωκίδα» στην πόλη της Ιτέας και ενισχύει οικονομικά τη συμμετοχή μελών του σε διάφορες Εκθέσεις του εσωτερικού.

 • Αποτελεί μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.), της ΑΝ.ΔΙΑ (ενδιάμεσος φορέα διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»), του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου (H.K.E.) Στερεάς Ελλάδος-Εύβοιας, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Κ.Ε.Τ.Α.-Π.Ε.Σ.Ε.), του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. (Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών), του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC- ΕΛΛΑΣ) και της Ε.Ε.Δ.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων).

 • Εκδίδει το διμηνιαίο περιοδικό «Επιμελητηριακή Αλληλεγγύη της Φωκίδας» το οποίο διανέμεται δωρεάν στα μέλη του.

 • Ενισχύει οικονομικά διάφορους Συλλόγους και εκδηλώσεις οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

 Με την ένταξή του στο Μέτρο 3.1, Πρόσκληση 108 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρονικές του υπηρεσίες. Με την ένταξή του στο Μέτρο 5.1 του ίδιου Προγράμματος, θα υλοποιηθεί το έργο «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας για τα έργα του Επιμελητηρίου Φωκίδας για τη Δ' Προγραμματική Περίοδο με εξειδίκευση σε θέματα ψηφιακής σύγκλισης και διοικητικής μεταρρύθμισης». Σύντομα θα συμμετάσχει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όταν αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται.

To Επιμελητήριο στεγάζεται σε διώροφο ακίνητο 220 τ.μ. ευρισκόμενο σε οικόπεδο 670 τ.μ. στο κέντρο της πόλης της Άμφισσας. Αποτελεί την έδρα του Επιμελητηρίου Φωκίδας και διαθέτει όλους τους απαραίτητους χώρους ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίας του.

Τα γραφεία του Επιμελητηρίου στεγάζονται στον Α' όροφο συνολικής επιφάνειας 130 τ.μ. Στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες εκ των οποίων η πρώτη χρησιμοποιείται ως αίθουσα συνεδριάσεων, η δεύτερη ως «computer room» και η τρίτη παραχωρείται στον Εμπορικό Σύλλογο Άμφισσας.