•  

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Το Επιμελητήριο Φωκίδας ενημερώνει τα μέλη του ότι πλέον λειτουργεί Υπηρεσία Παροχής Νομικών Πληροφοριών και παρέχει νομικές πληροφορίες και συμβουλές στα μέλη του που υποβάλλουν σχετικά αιτήματα.

  Τα μέλη του Επιμελητηρίου Φωκίδας. μπορούν να απευθύνουν γραπτά ερωτήματα συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, αποστέλλοντάς την είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epimfokidas@gmail.com είτε μέσω φαξ στον αριθμό 22650 22185.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνεται πως η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά δικηγόρους ούτε διεκπεραιώνει δικηγορικές υποθέσεις αλλά παρέχει γενικές πληροφορίες στα μέλη του επιμελητηρίου σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και δίνει κατευθύνσεις για τους τρόπους επίλυσης τυχόν προβλημάτων τους.

 •  

  Αίτηση παροχής νομικών πληροφοριών Επιμελητηρίου Φωκίδας

 •  

 •  
  Στοιχεία Επικοινωνίας:
 •  

 •  
  Απάντηση με:
 •  

 •  
  Θέμα:
 •  

 •  
  Ερώτημα:
 •  

 •  
  Υποβολή Ερωτήματος: