"Κάρτα Μέλους" του Επιμελητηρίου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

      Σκοπός της παρούσας επιστολής, είναι η ενημέρωση όλων των μελών του Επιμελητηρίου Φωκίδας, για τη δημιουργία και χορήγηση της «ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ».

    Η κάρτα αυτή εντάσσεται στη νέα γενιά υπηρεσιών –παροχών, που σχεδιάστηκαν από το Επιμελητήριο δίνοντας έμφαση στην αλληλεγγύη και την συναδελφικότητα.

    Η προσπάθεια του Επιμελητηρίου Φωκίδας, είναι μέσω της «ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ» να προσφέρει παροχές προς τις επιχειρήσεις-μέλη του, ώστε να συμβάλλει όσο είναι δυνατόν από την πλευρά του, στην ελάττωση των δυσβάσταχτων οικονομικών πιέσεων και της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν τα μέλη του και οι οικογένειές τους.