ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

Οι εκλογές του Επιμελητηρίου Φωκίδας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν στο κτίριο του Επιμελητηρίου, στην οδό Γιδογιάννου 7, στην Άμφισσα.


• Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017, η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8:00 το πρωί και θα λήξει στις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.


• Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.


• Σταυροί προτίμησης επιτρέπονται μέχρι τρεις (3), ΜΟΝΟ στο τμήμα που ανήκει ο ψηφοφόρος και σε έναν (1) συνδυασμό.


• ΔΕΝ απαιτείται σταυρός προτίμησης για τον επικεφαλής του συνδυασμού.


Aπαραίτητη είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που αποδεικνύει τα στοιχεία του ψηφοφόρου.


Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Φωκίδας να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.