ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Φωκίδας, ανακοινώνει ότι:

  • Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Φωκίδας για την προσεχή τετραετία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί και του Π.Δ. 372/92 όπως έχει τροποποιηθεί, θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017, στην έδρα του Επιμελητηρίου (Γιδογιάννου 7, 331 00 Άμφισσα).

  • Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου, έχει εκτεθεί προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φωκίδας, στην ως άνω διεύθυνση.     

 

Άμφισσα, 28/08/2017

 

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ