Περίληψη διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Δείτε την διακήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο