ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018."

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την πρόσκληση-γνωστοποίηση του Ι.Ε.Κ. Γαλαξειδίου, για υποβολή προσφοράς καθαρισμού των χώρων του στεγάζεται το Ι.Ε.Κ., για το έτος 2018.