ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31.12.2017

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές Συνδεδεμένους ή μη, των οποίων η ισχύς της ταυτότητας (αδείας), που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο, έληξε την 31.12.2017.
 
Για την ανανέωση της ταυτότητας (αδείας) και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως και 31.3.2018, όπως προβλέπει ο Ν. 1569/85, ως ισχύει και το ΠΔ 190/06, πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας για να συμπληρώσετε την αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας (αδείας) σας και Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από την γραμματεία του Επιμελητηρίου) για την παραλαβή της. Χρειάζεται να προσκομίσετε μια πρόσφατη φωτογραφία, αντίγραφο ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης σε ισχύ και να τακτοποιήσετε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις σας.