Η Σύνθεση της Νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Φωκίδας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Φωκίδας κατά την συνεδρίασή του την 18η Δεκεμβρίου 2017 ανέδειξε τα πέντε μέλη που θα απαρτίζουν την νέα επταμελή διοίκηση του Επιμελητηρίου Φωκίδας, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Β΄Αντιπρόεδρο, οι οποίοι εξελέγησαν αυτοδίκαια.

Η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Φωκίδας, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλειος Αυγερινός του Γεωργίου

Ά Αντ/δρος: Νικόλαος Κουλός του Γεωργίου

B΄Αντ/δρος: Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος του Κων/νου

Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Πολυζώης του Διαμαντή

Οικ. Επόπτης: Παναγιώτης Κούκος του Αντωνίου

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχ/σεων: Ευθύμιος Μήταλας του Θεοδ.

Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Ιωάννης Σκαρίμπας του Σπυρ.