ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παραλαβής, μεταφοράς και διάθεσης, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου Δελφών»

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ