Περίληψη διακήρυξης διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου μειοδοτικού Διαγωνισμού

Δείτε την διακήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο