Δημοσίευση Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 2016-2017

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την διακήρυξη του Διαγωνισμού.