ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Σας προσκαλούμε σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:


«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Επιχειρούμε Έξω»


στις 19/03/18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Κορδώνη 1, Πλ. Ησαία, Άμφισσα.