Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μία σημαντική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Κέντρο Υποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ως:

- φορέας υποστήριξης

- φορέας διασύνδεσης

- φορέας συντονισμού

 για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

Δείτε σχετικό ΔΤ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο επισυναπτόμενο αρχείο